Detail Universitas Nusa Cendana

Detail Rerata IPK

Thn Akademik : 20221

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20213

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20212

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20211

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20202

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20201

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20192

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20191

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20182

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20181

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20172

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20171

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20162

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20161

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20152

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20151

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20142

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20141

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20132

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20131

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20122

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20121

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20112

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20111

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20102

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20101

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20092

Rerata IPK 0

Thn Akademik : 20091

Rerata IPK 0